Sản phẩm cần dùng

Xử lý nấm mốc

Loại bỏ và hạn chế sự phát triển của nấm mốc NHƯ THẾ NÀO?

 

THỜI GIAN

2 Ngày

 

PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG

Bằng chổi hoặc con lăn, xốp

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Để tẩy và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và những đốm đen, áp dụng DeSalin AM không pha loãng bằng chổi.

 

Bước 2. Sau 24 giờ, chà bằng miếng xốp (bọt biển, mút) và rửa qua bằng nước.

 

Bước 3. Chọn một trong rất nhiều màu và áp dụng SurfaPaint ThermoDry Interior lên bề mặt khô. Áp dụng hai lớp trong khoảng thời gian 4-6 giờ để đạt được chất lượng màu cao và lớp chắn hiệu quả, chống lại các cầu nhiệt – thứ dẫn đến sự ngưng tụ hơi nước và phát triển của nấm mốc.

 

Xem video: Ứng dụng DeSalin AM & SurfaPore C