VPR 1k Vinyl Primer

Đóng gói

1L, 2.5L, 5L, 20L

Mức tiêu thụ

5 m2/L

VPR 1k Vinyl Primer

Sơn lót một thành phần gốc vinyl

 

VPR là một sơn lót gốc vinyl một thành phần, được chế tạo với các chất ức chế ăn mòn. Có thể ứng dụng trên các bề mặt sợi thủy tinh và kim loại để ngăn cản sự ăn mòn điện. Nó cũng có thể được sử dụng như một chất bịt kín để nâng cao sự tương thích với các lớp phủ chống hà của NanoPhos. VPR cũng có thể được sử dụng trên các bề mặt bằng gỗ.

 

Khuyến nghị

Chỉ là một sơn lót, trước khi ứng dụng các lớp phủ bảo vệ hoặc chống hà. Tránh sử dụng VPR trực tiếp trên các bề mặt phủ gel-coat.


VPR Vinyl Primer

VPR Single Component Underwater Primer is a single component vinyl based primer, formulated with anticorrosive inhibitors. Applicable on fiberglass and metal surfaces to hinder galvanic corrosion. It can also be used as a sealer coat to enhance compatibility with NanoPhos’ antifouling coatings. VPR can also be applied on wooden surfaces. Proper preparation of application substrate (e.g. sanding) is highly recommended.

 

RECOMMENDED USE
Only as a primer, before the application of protective or antifouling coatings.
Avoid application of VPR directly on gel coat surfaces.