Trường Hải quân Pakistan

MÔ TẢ

Trường Đại học Quân sự Hàng hải Pakistan là đơn vị có uy tín hàng đầu và số lượng người học cao nhất trong Hải quân Pakistan, đã trải quan quá trình chuyển đổi liên tục để trở thành một trung tâm nghiên cứu hàng hải vượt trội. Tòa nhà mới này đã được Thủ tướng Pakistan khánh thành ngày 17/10/2014. Khóa đào tại nhân sự thứ 44 được thực hiện tại cơ sở mới này.

 

 

 

 

 


SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG

1) SurfaPore FX SB
Sản phẩm này được sử dụng để nâng cao cường độ chịu uốn và chịu nén của vật liệu bề mặt bên ngoài công trình. Nó bảo vệ bề mặt công trình khỏi các tác động của thời tiết nhưng không làm thay đổi diện mạo tự nhiên của công trình, và giữ cho các chất nền "có thể thở được". Đó là một công nghệ sạch và thân thiện với môi trường.

 

2) SurfaShield C
Sản phẩm này là một sản phẩm có công nghệ nano tự làm sạch quang xúc tác. Nó làm cho bề mặt công trình tự làm sạch, tự khử mùi và siêu ưa nước, phân hủy các mùi và chất ô nhiễm hữu cơ và lọc không khí. Nó là công nghệ sạch và thân thiện với môi trường.