SurfaPore ThermoDry

Đóng gói

1.85L, 3.08L, 18L, 120L

Mức tiêu thụ

-

SurfaPore ThermoDry

Phụ gia biến các sơn acrylic gốc nước bất kỳ thành đẩy nước và cách nhiệt

 

SurfaPore Thermodry chặn sự truyền nhiệt và chống ẩm, tạo ra các sơn đẩy nước. Nó chống lại sự phát triển của nấm mốc bằng việc hạn chế sự ngưng tụ nước trên tường. Nhiệt lượng được truyền qua tường và các bề mặt khác, vì thế, một lượng lớn năng lượng nhiệt được yêu cầu để làm mát trong mùa hè và sưởi ấm trong mùa đông. SurfaPore ThermoDry không chỉ phản xạ bức xạ nhiệt mà còn chống lại sự truyền nhiệt. Bộ ba tác động của SurfaPore ThermoDry, đó là sự phản xạ bức xạ nhiệt, sự chống truyền nhiệt và sự đẩy nước góp phần vào sự bảo vệ của các bề mặt đã sơn và hiệu quả năng lượng của các công trình. Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

 

Bề mặt ứng dụng

Sau khi trộn với các sơn acrylic gốc nước, sơn có thể được sử dụng cho các tường trong và tường ngoài.

 

Tông màu và cấu trúc bề mặt

Nó không làm thay đổi tông màu. Nó không làm thay đổi cấu trúc bề mặt trong các sơn hoàn thiện mờ. Với các sơn bóng mịn, bóng mờ hoặc bóng sáng, hãy thử nghiệm trước khi ứng dụng.

 

An toàn & Bảo quản

Giữ xa tầm với của trẻ em. Bảo quản trong thùng chứa kín. Giữ ở chỗ mát và không có ánh nắng trực tiếp. Rửa các dụng cụ và thùng chứa bằng nước. NẾU NUỐT PHẢI: Gọi ngay TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sỹ/nhân viên y tế. Hàm lượng VOC lớn nhất: 4 g/L.


 

 


Admixture for waterproofing and thermal protection of any aqueous and acrylic paints.

SurfaPore Thermodry is used as a colour additive to block heat transfer and prevents moisture by turning the paints into waterproof. It eliminates the condensation effect by preventing the growth of "black" and fungus on the walls.  

 

SurfaPore ThermoDry is added to all water-based paints that can be further diluted with water and gives thermo-protective, waterproofing and anti-aging properties. Colour coating with SurfaPore ThermoDry has the ability to prevent heat transfer due to low thermal conductivity, re-emit heat and prevent moisture penetration, resulting in significant energy savings during winter and summer. SurfaPore ThermoDry prevents the dyeing of colours by prolonging their life and enhancing the thermo-protective effect.

 

APPLICATION SURFACES

After mixing with aqueous and acrylic paints, the paint can be applied to internal and external walls.

 

APPLICATION NOTE

Instruction of use: Select paints for interior and exterior use that can be diluted with water by 5-10% before use. Cannot be added to solvent based paints. Shake contents very well before use. It is possible that a solid layer may have developed on top, which will dissapear by shaking well or by stirring. Ensure that the container you select dilutes your amount of paint. By using the paint and SurfaPore ThermoDry container, empty the contents on one container into the other, until your mixture is completely homogeneous.Apply your mix in the same manner you would of applied the paint you selected. It does not alter the drying time of your paint.  It does not alter the colour tone. It does not alter the texture in matte finish paints. In satin, eggshell or glossy finish paint, test before application.