SurfaPore R

Đóng gói

1L, 4L, 30L & 1000L

Mức tiêu thụ

9-11 m2/L

SurfaPore R

Chống thấm nước cho bề mặt bất kỳ từ đất sét như ngói lợp, gạch cotto và đồ gốm

 

SurfaPore R bảo vệ các bề mặt đất sét khỏi sự thấm nhập của nước. Ngói lợp và đồ gốm được bảo vệ một cách hiệu quả khỏi sự bạc màu và “chuyển sang màu xanh” khó coi do sự phát triển của nấm mốc. SurfaPore R duy trì lâu dài tính thẩm mỹ của các bề mặt đất sét, trong khi bảo vệ chúng khỏi nước và sự lão hóa. SurfaPore R đã được thiết kế để “khớp” một cách chính xác với các đặc tính bề mặt có cấu túc tự nhiên độc đáo của các vật liệu có nguồn gốc từ đất sét. Sau khi ứng dụng SurfaPore R, các bề mặt đất sét đẩy nước và có thể vẫn khô ngay cả sau cơn mưa. Bằng cách loại trừ nước, mái nhà và các bề mặt yêu thích từ đất sét yêu thích của bạn sẽ được bảo vệ khỏi “sự chuyển sang màu xanh” và nứt do sương giá. Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

 

Bề mặt ứng dụng

Các loại ngói, đồ gốm, các loại gạch cotto có tính hấp thụ.

 

Các đặc trưng vật lý

Trạng thái: Nhũ tương nước, màu trắng sữa với mùi nhẹ và pH = 5,5±0,5; Điểm sôi & bắt cháy: >100 °C; Điểm tự động bắt cháy: >100 °C; Tỷ trọng: 1,00±0,03 g.cm-3; Độ nhớt: 2 mPa.s. SurfaPore R không được coi là một chất ôxy hóa.

 

An toàn & Bảo quản

Sản phẩm không được phân loại là nguy hiểm theo các điều khoản nêu trong EC Regulation 1272/2008 (CLP) và các bản sửa đổi và bổ sung. Tránh hít phải bụi/hơi/khí. Chỉ sử dụng ở ngoài nhà hoặc trong khu vực được thông gió tốt. Tránh bị đóng băng. Ngày hết hạn: Hai năm sau ngày sản xuất.


 

 


Nanotechnology for clay based surfaces such as roof tiles, cotto and pottery.

SurfaPore R protects your clay surfaces against water and ageing while it preserves the aesthetics. After applying SurfaPore R, your roof tiles and pottery repel water and remain dry even after rain. By excluding water, you protect your favourite clay based surfaces from "greening" of mould growth and cracking, due to frost.

 

SurfaPore R is a water based emulsion, composed of nanoparticles, possessing three molecular regions: (a) the core nano-sized particles, suitably engineered to fit into the pores of a clay-based surface, (b) the hydrophobic moiety, attached on top of the core nanosized particles, responsible for the creation of a continuous hydrophobic layer that covers all the clay product's pores, capillaries and free surface and (c) the binding moiety, responsible for anchoring the nano-particle directly onto the clay surfaces. In contrast to traditional sealers that cover the surface with polymerizing additives, SurfaPore R dresses the pores, the capillaries and the "free" surface of clay based products with hydrophobic materials. Instead of covering your favourite rooftiles, let them breath protected. Pores still exist, capillaries are still effective channels of humidity and air transportation, but the liquid water droplets cannot touch your clay surface thus preventing frost threat, mould growth, efflorescence and white spots development.

 

APPLICATION SURFACES

Roof tiles, Pottery, Absorptive cotto tiles

 

APPLICATION NOTES

Surface Application: The application surface should be dry and clean. Apply SurfaPore R with a brush, a roller or spray gun. No dilution is required. On very absorptive surfaces re-apply within 3 hours. Dipping: Dip the clay based surface in SurfaPore R for 30 seconds. In any case (surface application or dipping) test results on a small area before full scale application. Maximum water repellency is achieved 24 hours post application. Consumption: Estimated consumption rate 9-11 m²/L, strongly dependant on the properties of the surface applied.