SurfaPore M

Đóng gói

500mL, 1L, 4L, 30L & 1000L

Mức tiêu thụ

8-10 m2/L

SurfaPore M

Dùng để bảo vệ các đá cẩm thạch, granit và các đá khỏi nhuốm bẩn và dầu

 

Các vết nhuốm bẩn có thể phá hủy các bề mặt đá, đá cẩm thạch và đá granit có giá trị. SurfaPore M không chỉ bảo vệ những bề mặt này khỏi nhuốm bẩn mà còn làm cho chúng đẩy dầu và nước. SurfaPore M bao phủ các lỗ rỗng của những bề mặt có giá trị mà không làm thay đổi vẻ bề ngoài của chúng, cho phép chúng đẩy nước và các vết nhuốm bẩn gốc dầu một cách chủ động. Vì vậy, một hiệu ứng kép đạt được: Sự bảo vệ bị động bằng việc xử lý bề mặt của các lỗ rỗng và sự đẩy dầu một cách chủ động. Một tấm chắn bảo vệ hữu hiệu.

 

Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

 

Bề mặt ứng dụng

Các đá: cẩm thạch, granit, xi măng và tự nhiên có tính hấp thụ.

 

Các đặc trưng vật lý

Dung dịch không mùi, có màu hơi vàng với pH: 4,5±0,5; Tỷ trọng: 1,00±0,05 g.cm-3; Độ nhớt: 2 mPa.s. Điểm sôi & bắt lửa: >100 °C. SurfaPore M không được coi là một chất ôxy hóa.

 

An toàn & Bảo quản

Sản phẩm không được phân loại là nguy hiểm theo các điều khoản được nêu trong EC Regulation 1272/2008 (CLP) và các bản sửa đổi, bổ sung. Tránh hít phải bụi/hơi/khí. Chỉ sử dụng ở ngoài nhà hoặc trong khu vực được thông gió tốt. Tránh bị đóng băng. Ngày hết hạn: Hai năm sau ngày sản xuất.

 

Xem video: SurfaPore M