SurfaPore F

Đóng gói

1L, 4L, 30L & 1000L

Mức tiêu thụ

8-10 m2/L

SurfaPore F

Chất chống thấm cho các vật liệu dạng sợi, thạch cao và gỗ. Chất quét lót cho tấm thạch cao và tường khô trước khi sơn

 

SurfaPore F là một hợp chất gốc nước, có thể được sử dụng một cách dễ dàng trên các bề mặt có sợi như là thạch cao, thạch cao tấm, các tường khô, gỗ và giấy carton. Nó bảo vệ và chống thấm nước cho các bề mặt bằng việc đảm bảo nước và các tác nhân ăn mòn bị đẩy lùi một cách hữu hiệu bởi các lực hóa học. Các tấm thạch cao và đặc biệt là các loại gỗ (gỗ rừng nhiệt đới, gỗ mềm và gỗ dán) được bảo vệ khỏi độ ẩm, nấm mốc và các vi sinh vật. Nó cũng có thể được sử dụng như một chất quét lót, cải thiện độ bám dính của sơn. Các bề mặt được xử lý bởi SurfaPore F có thể bền hơn, trong khi khả năng chịu thời tiết và tia cực tím của chúng được tăng lên. Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

 

Bề mặt ứng dụng

Thạch cao tấm, tường khô, giấy carton, gỗ (rừng nhiệt đới, gỗ mềm, ván ép).

 

Các đặc trưng vật lý

Nhũ tương nước, màu trắng sữa có mùi nhẹ và pH = 7,0±0,5. Điểm sôi & bắt lửa: >100 °C. Điểm tự bắt cháy: >100 °C. Tỷ trọng: 1,01±0,05 g.cm-3. Độ nhớt: 4 mPa.s SurfaPore F không được coi là một chất ôxy hóa. Hàm lượng VOC lớn nhất: 1 g/L (Giới hạn ở EU, năm 2010: 30g/L).

 

An toàn & Bảo quản

Sản phẩm không được phân loại là nguy hiểm theo các điều khoản nêu trong EC Regulation 1272/2008 (CLP) và các bản sửa đổi và bổ sung tiếp sau. Yêu cầu, đọc và hiểu Dữ liệu an toàn (MSDS). Tránh bị đóng băng. Ngày hết hạn: Hai năm sau ngày sản xuất.


 

 


Water repellency of fibrous materials, plasterboard and wood, primer for painting

SurfaPore F is easily applied to fibrous surfaces such as plasterboards, drywalls, wood and carton. It protects and waterproofs surfaces assuring that water or other corroding factors are effectively repelled by chemical forces. The surfaces are protected by moisture, mould and microorganisms. It can also be used as a primer on plasterboards and drywalls, improving the adhesion of paints. 

 

SurfaPore F is a water based liquid formulation which creates a thin layer on the modified surfaces, preventing water from penetrating. Because of its flexibility, it reduces the swelling and cracking effect. SurfaPore F has a prolonged lifespan and great resistance to UV radiation and weathering, while at the same time it is really cost effective. Modified surfaces underly minimal change to the original natural appearance. Due to its composition, SurfaPore F can be used as a primer before painting, in surfaces such as plasterboards thereby improving the adhesion of paint on substrates. 

 

APPLICATION SURFACES

Plasterboards, drywalls, carton, wood (tropical woods, softwoods, plywoods) 

 

APPLICATION NOTE

Surface Application: The application surface should be dry and clean. Apply SurfaPore F by using a brush or roller. No dilution is required. On very absorptive surfaces re-apply within 3 hours. Maximum water repellency is achieved 24 hours post application. Consumption: Estimated consumption rate 8-10 m²/L, strongly dependant on the properties of the surface applied.