SurfaPore AquaDry X Additive

Đóng gói

30L, 1000L

Mức tiêu thụ

N/A

Tài liệu sử dụng

SurfaPore Aqua X Additive

Phụ gia sản xuất các sơn tạo hạt nước, chống thấm nước

 

Phụ gia SurfaPore Aqua X là một chất lỏng gốc nước, được phát triển bởi NanoPhos SA, cung cấp sự đẩy nước hiệu quả cho bất kỳ chất phủ ngoài cùng gốc nước nào. Phụ gia lý tưởng cho các lớp sơn được ứng dụng trên các công trình trong khu vực đô thị hoặc bờ biển, nơi mà mức độ ẩm tăng cao tồn tại. Nó biến các lớp phủ sơn thông thường thành chống thấm nước.

 

Việc thêm Phụ gia SurfaPore Aqua X hạn chế sự thấm xuyên của độ ẩm bên ngoài và nước mưa vào trong chất nền xây dựng, làm giảm nứt và bong rộp. Tác động kết hạt ở mức cao nhất là yếu tố cần thiết cho những người dùng cuối để hiểu được sức mạnh của công nghệ nano chống lại sự xâm nhập của nước. Ngay trước khi thêm titanium dioxide hoặc các chất độn thông thường, trong giai đoạn nghiền, Phụ gia SurfaPore Aqua X được thêm vào với số lượng tính bằng 15% w/w của hợp chất cuối cùng. Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

An toàn & Bảo quản

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Gây dị ứng da. Có hại cho thủy sinh với các tác động lâu dài. Rửa . . . Tránh thải vào môi trường. Mang găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. NẾU TRÊN DA: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. Nếu dị ứng da xẩy ra: Tìm lời khuyên/sự chăm sóc y tế. Các hợp chất hữu cơ bay hơi: Hàm lượng VOC lớn nhất của sản phẩm này là 2,5 g/L. Bảo quản ở nơi mát, khô, được thông gió tốt, tránh nhiệt và ánh nắng trực tiếp. Đậy kín một cách cẩn thận những thùng chứa đã dùng một phần. Bảo vệ khỏi sương giá. Để tránh nguy cơ bị đổ, luôn bảo quản và vận chuyển ở vị trí an toàn và thẳng đứng. Tuổi thọ của sản phẩm trong thùng chứa kín khí là 18 tháng sau ngày sản xuất.


Early Grinding stage Additive for the production of Waterproof, Water-beading Paints

SurfaPore Aqua X Additive is a water based liquid formulation, developed and produced by NanoPhos SA, that provides effective water repellency to any water - based topcoat formulation. Ideal additive for paint coatings applied on buildings in urban areas or seaside, where increased levels of humidity exist. It transforms conventional paint coatings to waterproof. The addition of SurfaPore Aqua X Additive prevents the external humidity and rainwater from penetrating into the building substrate, reducing cracking and swelling. The extreme beading effect is essential for end-users to understand the power of nanotechnology against water ingression.

 

HOW SURFAPORE AQUADRY ADDITIVE IS USED?
Just before the addition of conventional titanium dioxide or fillers, during the grinding stage, SurfaPore Aqua X Additive is added in a mass quantity that accounts for 15% w/w of the final formulation. Breathability performance: Class I, according to ASTM D1653 - Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Organic Coating Films.

 

SAFTY & STORAGE

Store in a cool, dry, well ventilated area away from heat and direct sunlight. Carefully reseal partly used containers. Protect from frost. To avoid risk of spillage, always store and transport in a secure and upright position. The shelf life of the product in airtight containers is 18 months post production date. Safety: Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Wash... Avoid release to the environment. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice / attention. VOC (Volatile Organic Compounds): Maximum VOC content of this product is 2,5 g/L.