SurfaMix C

Đóng gói

1L, 4L, 10L, 30L

Mức tiêu thụ

SurfaMix C/XM = 0,02-0,1 theo w/w

SurfaMix C

Phụ gia hóa dẻo/cuốn khí dùng cho xi măng và vữa, để nâng cao Độ bám dính, Độ đàn hồi, Tính công tác và Kháng nước

 

SurfaMix C là một chất lỏng gốc nước dùng cho vữa, vữa rót, vữa trát ngoài và trát trong gốc xi măng, nâng cao độ liên kết bám dính trên các bề mặt ứng dụng. Hơn thế nữa, nó cải thiện độ đàn hồi và làm giảm nứt, co ngót và sự hình thành các mao dẫn hấp thụ nước. SurfaMix C là một phụ gia lý tưởng cho các lớp phủ khối xây trong và ngoài nhà, trám vá, sửa chữa và tái cơ cấu vữa, vữa rót và là một tác nhân nâng cao cho các vật liệu dính kết được sử dụng để lát gạch ceramic và đá. SurfaMix C cải thiện tính công tác và kéo dài thời gian công tác của hỗn hợp. Cuối cùng, nó làm giảm độ hút nước.

 

Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

Bề mặt ứng dụng

Vữa xây trát, vữa rót, vữa để trám vá và sửa chữa gốc xi măng, các lớp phủ của khối xây nội thất và ngoại thất. Các chất kết dính cho gạch, đá. Các lớp láng và phủ sàn.

 

 

Các đặc trưng vật lý

Trắng sữa, nhũ tương gốc nước với độ pH = 9,5±0,5. Điểm sôi, bốc cháy và tự động bốc cháy: >100°C. Tỷ trọng: 1,00±0,02 g.cm-3. Độ nhớt 2500 mPa.s.

 

 

An toàn & Bảo quản

Sản phẩm không được phân loại là nguy hiểm chiểu theo các điều khoản nêu trong Quy định số 1272/2008 (CLP) của EC và các sửa đổi bổ sung tiếp sau. Tránh bị đóng băng.

Ngày hết hạn: Hai năm sau ngày sản xuất.

 

Xem video: Sử dụng SurfaMix C