SurfaMix C

Đóng gói

1L, 4L, 10L, 30L

Mức tiêu thụ

SurfaMix C/XM = 0,02-0,1 theo w/w

SurfaMix C

Phụ gia dùng cho xi măng và vữa xi măng, để nâng cao Độ bám dính, Độ đàn hồi, Tính công tác và Kháng nước

 

SurfaMix C là một chất lỏng gốc nước dùng cho vữa, vữa rót, vữa trát ngoài và trát trong gốc xi măng, nâng cao độ liên kết bám dính trên các bề mặt ứng dụng. Hơn thế nữa, nó cải thiện độ đàn hồi và làm giảm nứt, co ngót và sự hình thành các mao dẫn hấp thụ nước. SurfaMix C là một phụ gia lý tưởng cho các lớp phủ khối xây trong và ngoài nhà, trám vá, sửa chữa và tái cơ cấu vữa, vữa rót và là một tác nhân nâng cao cho các vật liệu dính kết được sử dụng để lát gạch ceramic và đá. SurfaMix C cải thiện tính công tác và kéo dài thời gian công tác của hỗn hợp. Cuối cùng, nó làm giảm độ hút nước. Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

 

Bề mặt ứng dụng

Vữa xây trát, vữa rót, vữa để trám vá và sửa chữa gốc xi măng, các lớp phủ của khối xây nội thất và ngoại thất. Các chất kết dính cho gạch, đá. Các lớp láng và phủ sàn.

 

Các đặc trưng vật lý

Trắng sữa, nhũ tương gốc nước với độ pH = 9,5±0,5. Điểm sôi, bốc cháy và tự động bốc cháy: >100°C. Tỷ trọng: 1,00±0,02 g.cm-3. Độ nhớt 2500 mPa.s.

 

An toàn & Bảo quản

Sản phẩm không được phân loại là nguy hiểm chiểu theo các điều khoản nêu trong Quy định số 1272/2008 (CLP) của EC và các sửa đổi bổ sung tiếp sau. Tránh bị đóng băng. Ngày hết hạn: Hai năm sau ngày sản xuất.


 

 


Cement and plaster admixture for enhancing adhesion, elasticity, workability and water resistance

SurfaMix C is an admixture for cementitious mortars that enhances adhesion and bonding on application surfaces. Furthermore, it improves elasticity and reduces cracking, shrinkage and the formation of water absorbing capillaries. 

 

SurfaMix C is a water based, liquid formulation, which can be mixed with cementitious powders to enhance their adhesion and bonding on application surfaces. SurfaMix C improves workability, makes mixing easier and open time is almost double, enabling larger mix volumes and increasing workability during application. SurfaMix C promotes surface adhesion and bonding and reduces cement surface ingress of dirt and weathering. Furthermore, SurfaMix C prevents unwanted moisture, that may rise through the structure (i.e. rising damp) or penetrate from the outside (i.e. condensation). Finally, the cured cementitious mix is more durable against surface corrosion, negative water pressure, frost threat and extreme weather conditions. 

 

APPLICATION SURFACES

Plasters, renders, exterior and interior masonry coatings, cementitious mortar/grout, patch, repair and reprofiling mortars, adhesive materials for tiles/stone, floor screeds/overlays

 

APPLICATION NOTE

Add SurfaMix C directly in the cementitious mix, at a ratio of 5-10 by weight of the cement used. Alternatively, add 2,5 - 5 Kg of SurfaMix C for every 50 Kg of cement. For strengthening of adhesive materials of tiles and stones add 0,5 kg SurfaMix C into 25 kg. SurfaMix C cannot be used as plasticizer in reiforced concrete. For improved water repellency use SurfaPore C on dry cement based surfaces. If you wish to paint use as a primer SurfaMix P.