SurfaGuard Metals

Đóng gói

1KG, 5KG, 35KG, 1200KG

Mức tiêu thụ

5-8 m2/L

SurfaGuard Metals

Chất ức chế ăn mòn, quét lót cho các bề mặt kim loại như thép các bon, gang, thép tráng kẽm và thép không gỉ

 

SurfaGuard Metals là một hợp chất gốc nước mà có thể được ứng dụng một cách dễ dàng trên các bề mặt kim loại để ngăn chặn sự ăn mòn. Sau khi sử dụng, sự bảo vệ kép đạt được: Bề mặt kim loại trở nên thụ động và một mạng lưới các hạt nano 3D ngăn cản các tác nhân ăn mòn phản ứng với kim loại. Vì vậy, tốc độ ăn mòn được giảm xuống 10 lần và độ bóng ánh kim giữ không đổi, ngay cả khi tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn. SurfaGuard Metals có thể được áp dụng dễ dàng bằng cách dùng chổi, con lăn hoặc nhúng. Những bề mặt được xử lý bằng SurfaGuard Metals có thể tồn tại lâu hơn và vẫn sáng bóng. Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

 

Bề mặt ứng dụng

Bề mặt có từ tính: Thép các bon, gang, thép mạ kẽm và thép không gỉ, thép cốt bê tông. Bề mặt không có từ tính: Hợp kim nhôm và kẽm.

 

Các đặc trưng vật lý

Hợp chất gốc nước có mùi đặc trưng của a xít. pH = 1,3±0,5. Tỷ trọng: 1,23±0,05 g.cm-3 Độ nhớt (25oC): 2cP.

 

An toàn & Bảo quản

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Gây kích ứng da. Độc hại đối với thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài. Rửa kỹ sau khi xử lý. Tránh thải ra môi trường. Mang găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. NẾU TRÊN DA: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. Nếu xảy ra dị ứng da: Tìm sự tư vấn y tế. Tránh hít phải bụi/khói/khí/hơi. Chỉ sử dụng ngoài nhà hoặc trong khu vực được thông gió tốt. VOC (Hợp chất hữu cơ bay hơi): Giá trị giới hạn hàm lượng VOC lớn nhất tại EU (Directive 2004/42/CE) của sản phẩm trong điều kiện sẵn sàng để sử dụng (category A/i "One-pack perfor­mance coatings", Type WB): 140 g/L (2010). Hàm lượng VOC lớn nhất của sản phẩm này là 1g/L. Bảo quản: 18 tháng sau ngày sản xuất, trong bao bì kín. Đóng nắp thùng chứa chắc chắn trước khi bảo quản.


 

 


Corrosion inhibitor/shop primer for ferrous surfaces such as carbon steel, cast iron, galvanized (zinc plated) steel, stainless steel

SurfaGuard Metals is applied on metal surfaces to inhibit corrosion during trnasportation and storage until the installation. The corrosion rate is decreased up to 10 times and the metallic gloss remains unchanged, even when exposed to a corrosive environment. 
 

SurfaGuard Metals is a water-based formulation which reacts with the metal surface (ferrous or non-ferrous) and inhibits the corrosion. The combination of nanoparticles and corrosion inhibitors results in the creation of an impermeable layer against humidity and oxygen. SurfaGuard Metals modifies chemically the metal surface to form a passive layer and the corrosive agents cannot contact with the metal surface. The application of SurfaGuald Metals in stainless steel helps to preserve its "gloss" and shiny appearance while it can be used for removing and passivating existing rust.

 

APPLICATION SURFACES

Ferrous surface: carbon steel, cast iron, galvanized steel and stainless steel, non-ferrous surfaces: aluminum and zinc alloys, reinforced steel bars.

 

APPLICATION NOTES

Shake the container vigorously before use. The application surface has to be clean and dry. Clean the surface, prior to application, with an alkaline, acidic or neutral cleaner or solvent. Apply SurfaGuard Metals by a) immersing the metal for 3 - 10 minutes, or b) spraying for 1-3 minutes or c) brushing 2 coats using a brush or a roller. After removal of the application excess, curing takes place within 2 hours in ambient temperature. Consumption: Estimated consumption rate 5-8 m²/L, strongly dependant on the application method.