SeaHermes Transparent Racing Antifouling

Đóng gói

1L, 4L & 30L

Mức tiêu thụ

50 m2/L

SeaHermes Racing Antifouling

Lớp phủ chống hà trong suốt SeaHermes

 

Lớp phủ trong suốt, siêu ưa nước, được dựa trên các hạt nano titan dioxcide. Nó có thời gian tồn tại ngắn (6 tháng) nhưng sức căng bề mặt cực thấp để làm giảm hiệu ứng biên và nâng cao hiệu suất tốc độ. Ngoài sức căng bề mặt, các hạt nano tạo độ vi nhám độc đáo để làm giảm ma sát hay hệ số cản. Là một lớp phủ trong suốt, siêu ưa nước, giảm cản và lớp phủ dễ làm sạch hà.

 

Khuyến nghị

Lý tưởng để ứng dụng trên lớp phủ gel của sợi thủy tinh, bất cứ khi nào thấy có sự sai khác.


SHR SeaHermes Transparent Racing Antifouling

Super-hydrophilic, transparent coating, based on titanium dioxide nanoparticles. It creates a short living (6M) but extremely low surface tension coating to reduce boundary effect and boost speed performance. Apart from surface tension, nanoparticles shape a unique micro-roughness to reduce friction or drag coefficient. As a transparent, super-hydrophilic, drag reducing coating and easy fouling-release coating.

 

RECOMMENDED USE

Ideal for application on fiberglass gel-coat whenever a split of a second makes a difference.