SeaHermes Transparent Racing Antifouling

Đóng gói

1L, 4L & 30L

Mức tiêu thụ

50 m2/L

SeaHermes Racing Antifouling

Lớp phủ chống hà trong suốt SeaHermes

 

Lớp phủ trong suốt, siêu ưa nước, được dựa trên các hạt nano titan dioxcide. Nó có thời gian tồn tại ngắn (6 tháng) nhưng sức căng bề mặt cực thấp để làm giảm hiệu ứng biên và nâng cao hiệu suất tốc độ. Ngoài sức căng bề mặt, các hạt nano tạo độ vi nhám độc đáo để làm giảm ma sát hay hệ số cản. Là một lớp phủ trong suốt, siêu ưa nước, giảm cản và lớp phủ dễ làm sạch hà.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Gốc nước

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Một thành phần

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

2h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Trong suốt

LƯU HÓA HOÀN TOÀN ►

2 ngày

CHẤT PHA LOÃNG ►

Nước

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

1h @ 20°C

TỶ LỆ PHA TRỘN ►

-

VOC ►

< 140 g/L

HÀM RẮN (%wt.) ►

10±3

ĐIỂM CHỚP CHÁY ►

41oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

7±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tốt

LỚP PHỦ KHUYẾN NGHỊ ►

2

KHÁNG MÀI MÒN ►

Trung bình

 

Khuyến nghị

Lý tưởng để ứng dụng trên lớp phủ gel của sợi thủy tinh, bất cứ khi nào thấy có sự sai khác.