PTC Polyurethane Top Coating

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

7 m2/L

PTC Polyurethane Top Coating

Lớp phủ ngoài cùng Polyeurethane

 

Một lớp phủ bảo vệ có độ bóng cao, tạo màng dùng để ứng dụng trên các bề mặt kim loại trần hoặc inox. Ngăn chặn sự tích tụ cặn muối và làm cho nó dễ làm sạch hơn. Không chuyển sang màu vàng hoặc bong, ngay cả sau thời gian tiếp xúc kéo dài với tia cực tím và môi trường biển. Cũng có thể được ứng dụng trên các bề mặt bằng gỗ, với sức kháng mài mòn bị giảm.

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ hoàn thiện vĩnh cửu, bóng loáng cho hầu hết các phơi bày nghiêm trọng về mặt hàng hải hoặc công nghiệp. Bảo vệ bằng cách ngăn chặn sự tích tụ muối. Lớp chặn chống ăn mòn.


PTC Polyurethane Top Coating

A high-gloss protective, film-forming coating for the application on fiber-glass or inox surfaces. Prevents the accumulation of salt deposits and makes it easier to clean. Does not yellow or flake, even after prolonged exposure to UV and marine environment.

 

RECOMMENDED USE
As a permanent, glossy finish coat for most severe marine or industrial exposure. Protects by preventing salt accumulation. Anti-corrosive barrier.