PTC Polyurethane Top Coating

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

7 m2/L

PTC Polyurethane Top Coating

Lớp phủ ngoài cùng Polyeurethane

 

Một lớp phủ bảo vệ có độ bóng cao, tạo màng dùng để ứng dụng trên các bề mặt kim loại trần hoặc inox. Ngăn chặn sự tích tụ cặn muối và làm cho nó dễ làm sạch hơn. Không chuyển sang màu vàng hoặc bong, ngay cả sau thời gian tiếp xúc kéo dài với tia cực tím và môi trường biển. Cũng có thể được ứng dụng trên các bề mặt bằng gỗ, với sức kháng mài mòn bị giảm.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Acrylic aliphatic PU

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

1h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Trong suốt

LƯU HÓA HOÀN TOÀN ►

24h

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner B

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

7h @ 20oC

TỶ LỆ PHA TRỘN ►

4:1 A:B theo thể tích

THỜI GIAN PHỦ LẠI LỚN NHẤT ►

24h @ 20oC

VOC ►

< 450 g/L

ĐIỂM CHỚP CHÁY ►

< 23oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

50±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tuyệt vời

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ hoàn thiện vĩnh cửu, bóng loáng cho hầu hết các phơi bày nghiêm trọng về mặt hàng hải hoặc công nghiệp. Bảo vệ bằng cách ngăn chặn sự tích tụ muối. Lớp chặn chống ăn mòn.