MEF Epoxy Filler

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

0,3 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

MEF Epoxy Filler

Chất trám lót epoxy

 

MEF Epoxy Filler là chất thuộc loại novolac không dung môi, có tỷ trọng thấp, chịu hóa chất và cách nhiệt. Nó kết hợp các đặc tính cách nhiệt với khả năng chịu hóa chất, chống lại các yếu tố ăn mòn như nước biển, hydrocarbon, xê tôn, ester, cồn, halocarbon, a xít (bao gồm môi trường sulphate/sulphurate hóa) và bazơ. Nó lưu hóa mà không có sự thay đổi về thể tích, làm cho nó có thể ứng dụng được như là một vật liệu trám lót với lớp phủ dày (lên tới 8mm) mà không bị chảy.

Do hàm lượng chất rắn tuyệt đối và không có dung môi, nó lưu hóa mà không có sự thay đổi về thể tích, làm cho nó có thể ứng dụng được như một chất làm đầy. Nó phát triển cường độ cơ lý và độ bền đáng kể. Lý tưởng cho nhiệt độ làm việc từ 0 đến 120oC. Được khuyến nghị là một chất trám lót tính năng cao, trong trường hợp các đặc tính cách nhiệt và độ bền hóa chất được kết hợp.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Chất trám lót Epoxy Phenol cách nhiệt

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

10h @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

11h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Nâu đỏ, Trắng nhạt

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

12h @ 20oC

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner A

KHÔ HOÀN TOÀN ►

8d @ 20°C

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 10 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

5h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

100±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 220oC

Ngắn: 240oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tuyệt vời

 

Khuyến nghị

Được khuyến nghị là chất trám lót hiệu suất cao, trong trường hợp các đặc tính cách nhiệt và chịu hóa chất cần được kết hợp. Các tường chắn phòng động cơ, các bể chứa nhiên liệu (khí đốt, dầu thô, nhiên liệu cho máy bay), dầu và hydrocarbon.