MEF Epoxy Filler

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

0,3 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

MEF Epoxy Filler

Chất trám lót epoxy

 

MEF Epoxy Filler là chất thuộc loại novolac không dung môi, có tỷ trọng thấp, chịu hóa chất và cách nhiệt. Nó kết hợp các đặc tính cách nhiệt với khả năng chịu hóa chất, chống lại các yếu tố ăn mòn như nước biển, hydrocarbon, xê tôn, ester, cồn, halocarbon, a xít (bao gồm môi trường sulphate/sulphurate hóa) và bazơ. Nó lưu hóa mà không có sự thay đổi về thể tích, làm cho nó có thể ứng dụng được như là một vật liệu trám lót với lớp phủ dày (lên tới 8mm) mà không bị chảy.

Do hàm lượng chất rắn tuyệt đối và không có dung môi, nó lưu hóa mà không có sự thay đổi về thể tích, làm cho nó có thể ứng dụng được như một chất làm đầy. Nó phát triển cường độ cơ lý và độ bền đáng kể. Lý tưởng cho nhiệt độ làm việc từ 0 đến 120oC. Được khuyến nghị là một chất trám lót tính năng cao, trong trường hợp các đặc tính cách nhiệt và độ bền hóa chất được kết hợp.

 

Khuyến nghị

Được khuyến nghị là chất trám lót hiệu suất cao, trong trường hợp các đặc tính cách nhiệt và chịu hóa chất cần được kết hợp. Các tường chắn phòng động cơ, các bể chứa nhiên liệu (khí đốt, dầu thô, nhiên liệu cho máy bay), dầu và hydrocarbon.


MEF Epoxy Filler

MEF Chemical Resistant, Thermal Insulating Epoxy Filler is a low density, solvent free, novolac-type, epoxy filler that combines thermal insulating properties with chemical resistance against corrosive factors, such as sea water, hydrocarbons, ketones, esters alcohols, halocarbons, acids (including sulphated/sulphurated environment) and bases. It is considered a high build epoxy filler, as it is applicable in thick coats (up to 8mm) without sagging. It cures without volumetric change, making it applicable as a filling medium.

 

RECOMMENDED USE

Recommended as a high-performance filler, in cases thermal insulating properties and chemical resistance should be combined. Engine room shields, fuel tanks (gasoline, crude oil, jet fuel), oil and hydrocarbon.

 

APPROVALS & CERTIFICATES

Considered for approval testing under the new IMO PSPC COT resolution MSC 288 (87).