InterCruise LFS

Đóng gói

10L, 18L

Mức tiêu thụ

8,1 m2/L

InterCruise LFS

Sơn nội thất gốc nước, lan truyền lửa thấp

 

Sơn InterCruise LFS là một sơn acrylic gốc nước có độ lan truyền lửa thấp được dùng cho các bề mặt tường bằng khối xây. Có thể ứng dụng được trên các chất nền đã xử lý bằng matit, trần (hỏng), tấm thạch cao, lớp vữa trát, tường khô và sàn. Cung cấp một sự hoàn thiện bền lâu, mịn. Lớp hoàn thiện siêu mờ cho các ứng dụng đặc biệt là có sẵn. Có thể được pha với nhiều màu. Do có thành phần đặc biệt (không có chì, chịu chà rửa) và khả năng lan truyền lửa thấp, nó rất được khuyến nghị để dùng cho trang trí nội thất của tàu biển (khoang ở, hội trường, phòng vui chơi cho trẻ em, bếp, tàu du lịch…).

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Sơn nhũ tương nội thất Styrene-Acrylic gốc nước

PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ►

Con lăn

THÀNH PHẦN ►

Một thành phần

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

90min @ 20oC

MÀU SẮC ►

Bảng màu

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

5h @ 20°C

SỰ HOÀN THIỆN ►

Siêu mờ/ Theo yêu cầu

NHIỆT ĐỘ NHỎ NHẤT ĐỂ TẠO MÀNG ►

2°C

CHẤT PHA LOÃNG ►

Nước

ĐIỂM CHỚP CHÁY ►

> 100oC

VOC ►

< 25 g/L

KHÁNG NƯỚC ►

Rất tốt

pH ►

8,8±0,5

KHÁNG MÀI MÒN ►

Rất tốt

TỶ TRỌNG (20oC) ►

1,32 Kg/L

CHỊU CHÀ ƯỚT ►

Tuyệt vời

 

Khuyến nghị

InterCruise LFS là một lớp phủ trang trí nội thất, ngoài cùng. Có thể ứng dụng trên các vật liệu xốp – luôn kiểm tra các đặc tính của chất nền để lựa chọn chất quét lót phù hợp (SurfaMix P).