InterCruise LFS

Đóng gói

10L, 18L

Mức tiêu thụ

8,1 m2/L

InterCruise LFS

Sơn nội thất gốc nước, lan truyền lửa thấp

 

Sơn InterCruise LFS là một sơn acrylic gốc nước có độ lan truyền lửa thấp được dùng cho các bề mặt tường bằng khối xây. Có thể ứng dụng được trên các chất nền đã xử lý bằng matit, trần, tấm thạch cao, lớp vữa trát, tường khô và sàn. Cung cấp một lớp hoàn thiện bền lâu, mịn. Lớp hoàn thiện siêu mờ cho các ứng dụng đặc biệt là có sẵn. Có thể được pha với nhiều màu. Do có thành phần đặc biệt (không có chì, chịu chà rửa) và khả năng lan truyền lửa thấp, nó rất được khuyến nghị để dùng cho trang trí nội thất của tàu biển (khoang ở, hội trường, phòng vui chơi cho trẻ em, bếp, tàu du lịch…).

 

Khuyến nghị

InterCruise LFS là một lớp phủ trang trí nội thất, ngoài cùng. Có thể ứng dụng trên các vật liệu xốp – luôn kiểm tra các đặc tính của chất nền để lựa chọn chất quét lót phù hợp (SurfaMix P).


InterCruise LFS Paint

InterCruise LFS Paint is a water based, acrylic, emulsion, low flame spreadability paint for masonry wall surfaces. Applicable on substrates treated with putty, (false) ceilings, gypsum boards, plasterboard, drywalls and floors. It leaves a velvet finish with long-lasting properties. Available in super matt finish for special applications. Can be tinted in a variety of colours. Due to its special composition (lead-free, resistant to washing and scrubbing) and flame spreadibility ratings, it is strongly recommended for marine interior decoration applications (accommodation, halls, children’s playrooms, kitchens, cruise ships interiors and others).

 

RECOMMENDED USE

InterCruise LFS is a top coat, decorative interior paint. Applicable on porous building materials – always check if substrate properties require the use of a suitable primer (SurfaMix P).

 

APPROVAL & CERTIFICATES

bureau veritas

Approved by Bureau Veritas International Register. Certificates can be provided upon request.