HRA Aluminium Heat Ressistant Coating

Đóng gói

20L

Mức tiêu thụ

10,7 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (yêu cầu)

HRA Aluminium Heat Ressistant Coating

Sơn chịu nhiệt có bột nhôm

 

Lớp phủ nhựa silicone một thành phần có bột nhôm. Nó là một lớp phủ công nghiệp chịu nhiệt, cung cấp khả năng chống chịu tuyệt vời trong môi trường nhiệt độ cao (lên đến 600oC), kết hợp với sự bảo vệ chống ăn mòn.

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ cuối cho các bề mặt kim loại chịu nhiệt độ cao tới 600oC, như là các đường ống dẫn nóng, đường ống khí thải, ống khói, vỏ máy sưởi, ống lò nung, nồi hơi…


HRA Aluminium Heat Resistant Coating

One-component silicone resin coating with aluminium pigments. It is a heat resistant industrial coating to offer excellent resistance in high temperature environment (up to 600oC), combined with anticorrosive protection.

 

RECOMMENDED USE

As a finish coat for metallic surfaces subject to high temperatures up to 600oC, such as hot pipelines, exhaust pipes, smoke stacks, heating bodies, stovepipes, boilers etc.