HMD Heavy Duty Marine Degreaser

Đóng gói

1L, 4L & 30L

Mức tiêu thụ

-

HMD Heavy Duty Marine Degreaser

Chất tẩy nhờn cực mạnh dùng trong hàng hải

 

Chất làm sạch gốc nước có khả năng phân hủy sinh học, nhũ tương hóa và loại bỏ dầu, mỡ và bụi bẩn. Làm sạch và loại bỏ bằng cách phân hủy các chất cặn dầu trong các phòng máy, các động cơ, máy móc và các thiết bị công nghiệp hoặc neo đậu.

 

Các tính năng

  • Không có điểm bốc cháy. Làm giảm đáng kể rủi ro cháy được gây ra do tiếp xúc ngẫu nhiên với thiết bị đang có điện hoặc các dung môi bị mắc kẹt bởi các vật liệu cách nhiệt.
  • Bay hơi nhanh. Giảm thiểu thời gian chết của các phương pháp “làm sạch tại chỗ”.
  • Không có các hóa chất làm suy giảm tầng Ozon Class I hoặc II. Thay thế các sản phẩm Trichloroethane 1,1,1 trong khi phù hợp với các quy định của EPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ - United States Enviroment Protection Agency) về việc sử dụng các hóa chất làm suy giảm tầng ozon.

 

Khuyến nghị

Là một chất loại bỏ dầu mỡ và cặn dầu khỏi các bộ phận của động cơ, các dụng cụ khí, các phanh cơ khí, các khớp nối, dây xích, dây cáp, các mô tơ, các khuôn, các bộ phận, các ổ bi, các máy phát điện và các máy nén.


HMD Heavy Duty Marine Degreaser

Biodegradable water-based cleaner that emulsifies and removes oil, grease and grime. Cleans and dissolves heavy oil residues in engine rooms, motors, machinery and dock equipment.

 

KEY FEATURES

  • Not Flammable. Significantly reduces the risk of fire caused by incidental contact with live electrical equipment or solvents trapped by insulating materials.
  • Fast Evaporation. Minimizes downtime associated with “clean-in-place” cleaning methods.
  • Non-toxic Biodegradable.

 

RECOMMENDED USE

Ideal for removing grease, oil and sludge from the engine parts, tools, mechanical brakes, clutches, chains, cables, moldings, components, bearings, generators and compressors.

 

APPLICATION NOTE

Spray liberally and allow running off. Use extension tube for hard-to-reach areas. Allow cleaned equipment to fully dry and vent before using or turning on. A dry, absorbent cloth can accelerate drying time. Do not use the product on plastics surfaces such as acrylic, ABS and polycarbonate. If uncertain, check with the manufacturer or test on a small area before using. Not for use on sensitive. Do not use while equipment is energized/turned on.