HEC Heavy Duty Electric Cleaner

Đóng gói

5L & 30L

Mức tiêu thụ

-

HEC Heavy Duty Electric Cleaner

Chất làm sạch cực mạnh dùng cho các thiết bị điện

 

Chất làm sạch hiệu suất cao dùng cho các bộ phận điện bị bám bụi bẩn. Nó có thể đẩy các thành phần ngoại lai và làm sạch các bộ phận. Hạn chế sự không tiếp xúc điện. Nó không để lại dư lượng. Hợp chất khô nhanh. Sử dụng trên các bộ phận điện tử nhạy cảm và các tiếp điểm bất kỳ (các bảng điều khiển động cơ, các cảm biến dữ liệu và dây dẫn).

 

Các tính năng

  • Bay hơi nhanh. Giảm thiểu thời gian chết của các phương pháp “làm sạch tại chỗ”.
  • Không có các hóa chất làm suy giảm tầng Ozon Class I hoặc II. Thay thế các sản phẩm Trichloroethane 1,1,1 trong khi phù hợp với các quy định của EPA về việc sử dụng các hóa chất làm suy giảm tầng ozon.

 

Khuyến nghị

Là một chất làm sạch các bộ phận và các tiếp xúc điện để loại bỏ mỡ, bụi bẩn, dầu, chất gây cháy và các chất gây ô nhiễm bề mặt khác khỏi các thiết bị điện/điện tử nhạy cảm. Có thể ứng dụng để làm sạch các thiết bị có gắn động cơ, các bảng điều khiển, các bộ phận dẫn điện, mô tơ, và các thiết bị điện tử khác cần sự hoạt động nhanh, dư lượng các chất tẩy nhờn thấp. Được khuyến nghị cho các công tắc/bộ chuyển mạch, các tiếp xúc AC hoặc DC, các rơ le, các bảng PC, các mô tơ điện hoặc các cảm biến.


HEC Heavy Duty Electric Cleaner

High performance cleaner for electric components that suffer from dirt built-up. It can dislodge foreign elements and clean components. Prevents electric contact failure. It does not leave residues. Quick-drying formulation. Use on any exposed sensitive electronic components and contacts (engine controls, data sensors and wiring).
 

KEY FEATURES

  • Fast Evaporation. Minimizes downtime associated with “clean-in-place” cleaning methods.
  • No Class I or II Ozone Depleting Chemicals. Alternative to 1,1,1 Trichloroethane products while complying with the EPA regulations on the use of ozone depleting chemicals.


RECOMMENDED USE

As an electrical contact and parts cleaner to remove grease, dirt, oil, flux and other surface contaminants from sensitive electrical/electronic devices. Applicable to clean motorized instruments, control panels, electrically driven parts, motors, and other electronic devices requiring a fast acting, low residue degreasing agents. Recommended for switches, AC or DC contacts, relays, PC boards, electrical motors and sensors.

 

APPLICATION NOTE

Spray liberally and allow running off. Do not apply to active equipment or where there is a residual electrical potential from a component such as a capacitor. Spray surface to be cleaned using 15 second bursts. For stubborn residues, repeat application. For difficult applications, swabs or lint free cloths may be used. Allow to dry completely before re-activating system.