HDO Deck Oil

Đóng gói

1L, 2.5L, 5L & 20L

Mức tiêu thụ

15 m2/L

HDO Deck Oil

Dầu cho boong tàu, thấm nhập sâu & bảo vệ gỗ

 

Không giống như dầu tếch thông thường, HDO là một hợp chất bảo vệ thấm nhập, lý tưởng cho các bề mặt gỗ cứng dùng trong hàng hải, như các sàn. Hợp chất thấm nhập sâu nuôi gỗ, phục hồi lượng dầu tự nhiên đã mất do thời tiết. Nó thấm nhập vào gỗ, để lại lớp hoàn thiện có cái nhìn tự nhiên và sàn vừa được nuôi dưỡng vừa được bảo vệ. Hợp chất chống trầy xước. HDO ngăn chặn thấm nước và làm giảm “chuyển màu bạc” do tác động của tia cực tím.

 

Khuyến nghị

Là một hợp chất thấm nhập sâu, bảo vệ gỗ của các boong tàu.

 

Ứng dụng

Việc ứng dụng HDO có thể được thực hiện bằng máy phun thông thường, máy phun áp lực và bằng con lăn hoặc chổi. Đây là những phương pháp mang tính chỉ dẫn, phương pháp áp dụng được quyết định bởi từng người. Nhiệt độ chất nền nhỏ nhất nên là 5°C và cao hơn điểm đọng sương ít nhất 3°C. Thông gió tốt là cần thiết để đảm bảo khô thực sự.


 

 


HDO Deck Oil

Unlike conventional teak oil, HDO is a binder stabilized, deep penetrating protecting formulation, ideal for marine hardwood surfaces, like decks, with excellent UV protection. Its deep penetrating formula feeds wood, restoring the natural oils lost through weathering. It penetrates the wood leaving a wet look finish that lasts longer than other conventional oils.

 

RECOMMENDED USE
Deep penetrating, deck protecting formulation, ideal for wooden surfaces with excellent UV protection that provides a natural finish and high abrasive resistance. It creates an easy to clean protected surface. Suitable for any hard-wood, interior or exterior surface. It provides a durable long life finish. Suitable for wood with large contraction and expansion properties. Coverage Rate 12-15 m2/L.

 

APPLICATION NOTE

The application of HDO can be done through conventional sprayers, airless sprayers and roller or brush. These are indicative methods of application and it is to the judgement of each person which method will be applied. Substrate temperature should be minimum 5°C above the environmental temperature and at least 3°C above air dew point. Good ventilation is required to ensure proper drying.