HBG Bilge Cleaner

Đóng gói

1L, 4L & 30L

Mức tiêu thụ

-

HBG Bilge Cleaner

Chất làm sạch đáy tàu

 

HBG Bilge Cleaner là một chất làm sạch đáy tàu cực mạnh, có thể phân hủy sinh học. Nó phân tán bùn và các chất bẩn ở đáy tàu nên có thể bơm được ra ngoài (theo các hướng dẫn và pháp luật địa phương). Nó nhũ tương hóa một cách hiệu quả nhiên liệu hoặc dầu mỡ thừa, để lại một đáy tàu sạch và không có mùi. Nó không chứa phosphate và có mùi trong lành.

 

Các tính năng

  • Có thể phân hủy sinh học & không độc hại.
  • Đa mục đích: Các bể chứa, đáy tàu, phòng động cơ.
  • Cải thiện điều kiện vệ sinh trong khi làm sạch và nhũ tương hóa.
  • Không ăn mòn bề mặt kim loại hoặc các bộ phận của động cơ.

 

Khuyến nghị

Là một chất làm sạch đáy tàu. Hiệu quả ở bất cứ nơi nào chất nhờn và các chất ô nhiễm từ dầu đang tích tụ. Để tạo thuận lợi cho việc phân tán nhiên liệu và ngăn ngừa sự tràn dầu.