Giáo đường Do Thái

MÔ TẢ

Công trình được xây dựng từ năm 1908 đến 1912. Nó đã bị đóng cửa vào năm 1942 theo sự xúi dục của các Luật Chủng tộc. Ngày nay, nó được nhận biết là một trong những nơi thờ tự lớn nhất và quan trọng nhất của người Do Thái ở châu Âu.

 

 

 


SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG

Để bảo vệ các bức tranh tường bên trong nhà, SurfaPore C đã được sử dụng để chặn hơi ẩm thấm xuyên vào trong tường, đồng thời cho phép tường vẫn có thể "thở được".