FGE Food Grade Epoxy

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10 m2/L

FGE Food Grade Epoxy

Lớp phủ Epoxy an toàn với thực phẩm

 

Lớp phủ epoxy an toàn cho thực phẩm, hiệu suất cao, hai thành phần 100% hàm rắn. Không có sự di trú của các chất gây ô nhiễm thực phẩm.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Epoxy Cycloaliphatic Amine

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

8h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Trắng, Xám, Nâu đỏ

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

6h @ 20oC

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner A

KHÔ HOÀN TOÀN ►

8d @ 20°C

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 A:B theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 10 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

100±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 150oC

Ngắn: 180oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tuyệt vời

 

Khuyến nghị

Là một vật liệu bảo vệ cho các bể chứa và máy móc có tiếp xúc với các sản phẩm thực phẩm. FGE có thể được sử dụng trên hệ sơn phủ bảo vệ để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.