FGE Food Grade Epoxy

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10 m2/L

FGE Food Grade Epoxy

Lớp phủ Epoxy an toàn với thực phẩm

 

Lớp phủ epoxy an toàn cho thực phẩm, hiệu suất cao, hai thành phần 100% hàm rắn. Không có sự di trú của các chất gây ô nhiễm thực phẩm.

 

Khuyến nghị

Là một vật liệu bảo vệ cho các bể chứa và máy móc có tiếp xúc với các sản phẩm thực phẩm. FGE có thể được sử dụng trên hệ sơn phủ bảo vệ để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.


FGE Food Grade Epoxy

Two component, high performance, food safe, epoxy coating. Ideally formulated for application in a vessel's holds for bulk transportation of food sensitive cargo (e.g. grains). Zero migration of food contaminants. FGE can be applied on top of protective coating system to ensure food safety standards.

 

RECOMMENDED USE

As a topcoat for vessel Cargo Holds. As a general protective lining for cargo carrying and ballast tanks. Contact NanoPhos Marine for the full Transferred Product List.