Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 0912460641

Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6: 08 - 17h

Liên hệ với chúng tôi

FAQ

NanoBMT trả lời:

 

Sản phẩm dùng cho mục đích cách nhiệt của NanoPhos được cung cấp đồng thời ở dạng:

(1) phụ gia SurfaPore ThermoDry - có thể pha lẫn với các sơn acrylic gốc nước thông thường đang có mặt trên thị trường, biến các sơn thông thường đó thành sơn có tính năng đẩy nước và cách nhiệt;

(2) dòng sơn chế tạo sẵn SurfaPaint ThermoDry; và

(3) vữa cách nhiệt FeatherPlast

sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu.

 

Chỉ số phản xạ cao, hệ số dẫn nhiệt thấp làm cho các sản phẩm của NanoPhos có khả năng cách nhiệt một cách rất ấn tượng. Điều này đã được chứng minh thông qua các thử nghiệm trong phòng, cũng như kết quả đo tại hiện trường trong các dự án thực tế đã áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, nhiệt độ đo được trước khi ứng dụng (63,4 oC) tại mái tòa nhà Cognizant Technology Solutions ở Chennai - Ấn Độ, đã giảm xuống đáng kể sau khi ứng dụng một lớp phủ và hai lớp phủ SurfaPore ThermoDry lần lượt là 46,6 oC (giảm 16,8 oC) và 41,4 oC (giảm 22 oC).

 

 

Ánh sáng nhìn thấy

(380-780 nm)

Tia hồng ngoại

(700-2200 nm)

Bức xạ mặt trời

(250-2200 nm)

Độ phát xạ

SRI

Hệ số dẫn nhiệt

(Wm-1K-1)

SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof

0,9479

0,9476

0,9158

0,91

117

0,09678

SurfaPaint ThermoDry Exterior

0,9404

0,9419

0,9098

0,91

116

0,10789

SurfaPaint ThermoDry Interior

0,9269

0,9464

0,9053

0,91

115

0,09599

SurfaPaint ThermoDry Metals

0,9228

0,9397

0,8999

0,91

114

0,10014

SurfaPaint Kirei

0,9571

0,9422

0,9184

0,91

117

0,44872

 

Theo quy định của tiêu chuẩn LEED (Sustainables Sites Credit 7.2 – Heat Island Effect), Chỉ số Phản xạ Năng lượng Mặt trời (SRI) tối thiểu là 78. Nhãn Năng lượng cũng yêu cầu Độ phản xạ Năng lượng mặt trời tối thiểu là 0,65. So sánh với các giá trị ở bảng trên cho thấy, tất cả các sản phẩm gốc ThermoDry của NanoPhos vượt xa yêu cầu trong các tiêu chuẩn quốc tế về tiết kiệm năng lượng. Tất cả các sản phẩm sơn của NanoPhos đều được ECRC chứng nhận là sơn mát.


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

SurfaPaint ThermoDry_EN ISO 1934:2000 Report 2015

SurfaPore ThermoDry_CRES Report_Reflectance Conductivity

SurfaPaint ThermoDry Roof_Reflectance ASTM G173-03_18M natural aged

SurfaPaint ThermoDry Exterior_Reflectance ASTM G173-03_18M natural aged

SurfaPaint ThermoDry Interior_Reflectance ASTM G173-03_18M natural aged

SurfaPaint Kirei_Reflectance ASTM G173-03_18M natural aged

SurfaPaint ThermoDry Metals_Reflectance ASTM G173-03

SurfaPore ThermoDry_VOC certificate