EZS NanoZinc Rich Ethyl Silicate Primer

Đóng gói

20L

Mức tiêu thụ

7,5 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

EZS NanoZinc Rich Ethyl Silicate Primer

Sơn lót Ethyl Silicate giàu nano kẽm

 

Sơn lót ethyl silicate kẽm vô cơ tự phục hồi, hai thành phần. Nó có khả năng chịu hóa chất tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt lên đến 590oC. Cung cấp sự bảo vệ chống ăn mòn cathode ngay cả ở những điểm sơn bị hỏng do mài mòn.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Ethyl Zinc Silicae vô cơ

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A và Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

1h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Xám

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

1h @ 20°C

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner B

KHÔ HOÀN TOÀN ►

1d @ 20°C

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 400 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

4h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

75±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 550oC

Ngắn: 590oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tuyệt vời

 

Khuyến nghị

EZS được khuyến nghị để bảo vệ lâu dài trong môi trường có tính ăn mòn từ trung bình đến nghiêm trọng. Sơn lót lý tưởng trong sự kết hợp với các hệ phủ chống ăn mòn tiên tiến, trong môi trường C5-I hoặc C5-M (ISO 12944).