EZS NanoZinc Rich Ethyl Silicate Primer

Đóng gói

20L

Mức tiêu thụ

7,5 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

EZS NanoZinc Rich Ethyl Silicate Primer

Sơn lót Ethyl Silicate giàu nano kẽm

 

Sơn lót ethyl silicate kẽm vô cơ tự phục hồi, hai thành phần. Nó có khả năng chịu hóa chất tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt lên đến 590oC. Cung cấp sự bảo vệ chống ăn mòn cathode ngay cả ở những điểm sơn bị hỏng do mài mòn.

 

Khuyến nghị

EZS được khuyến nghị để bảo vệ lâu dài trong môi trường có tính ăn mòn từ trung bình đến nghiêm trọng. Sơn lót lý tưởng trong sự kết hợp với các hệ phủ chống ăn mòn tiên tiến, trong môi trường C5-I hoặc C5-M (ISO 12944).


EZS NanoZinc Rich Ethyl Silicate Primer

Two-component, self-healing inorganic zinc ethyl silicate primer. It has excellent chemical resistance. It is heat resistant up to 590oC. Offers cathodic anticorrosion protection even in paint spots that have suffered abrasive failure.

 

RECOMMENDED USE

EZS is recommended for long-term protection in moderately to severely corrosive environment. Ideal primer in combination with advanced anticorrosion coating systems, in C5-I or C5-M (ISO 12944) environment.