ETC Epoxy Tie Coat

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10 m2/L

ETC Epoxy Tie Coat

Lớp phủ liên kết Epoxy

 

Một lớp phủ liên kết epoxy không có hắc ín, hai thành phần với các đặc tính tốt về bám dính và chống ăn mòn. Lý tưởng để sử dụng là một lớp phủ liên kết để cải thiện sự bảo vệ chống ăn mòn ở bên trên và bên dưới mực nước.

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ liên kết giữa lớp quét lót và các sơn chống hà hoặc sơn polyurethane.


ETC Epoxy Tie Coat

A two component, tar free, epoxy tie coat, with good anti-corrosive and adhesion properties. Ideally used as a tie coat to improved anticorrosive protection above and below water line.

 

RECOMMENDED USE
As a tie coat between primer and anti-fouling paints and Polyurethane paints.