ETC Epoxy Tie Coat

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10 m2/L

ETC Epoxy Tie Coat

Lớp phủ liên kết Epoxy

 

Một lớp phủ liên kết epoxy không có hắc ín, hai thành phần với các đặc tính tốt về bám dính và chống ăn mòn. Lý tưởng để sử dụng là một lớp phủ liên kết để cải thiện sự bảo vệ chống ăn mòn ở bên trên và bên dưới mực nước.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Epoxy Polyamide

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

8h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Nâu đỏ, Kem, Xám

LƯU HÓA HOÀN TOÀN ►

10 ngày

PHA LOÃNG/ LÀM SẠCH ►

NanoPhos Thinner A

KHOẢNG THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

10h @ 20°C

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 A:B theo thể tích

KHOẢNG THỜI GIAN PHỦ LẠI LỚN NHẤT ►

3d @ 20°C

VOC ►

450 g/L

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20°C

HÀM RẮN (%vol.) ►

75±3

ĐIỂM CHỚP CHÁY ►

> 23oC

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

 

 

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tốt

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ liên kết giữa lớp quét lót và các sơn chống hà hoặc và sơn polyurethane.