ESP Epoxy Shop Primer

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

20 m2/L @ 15 microns DFT

ESP Epoxy Shop Primer

Sơn lót phân xưởng gốc Epoxy giàu nano kẽm

 

Sơn lót phân xưởng epoxy hai thành phần, được nhuộm màu với chất ức chế gỉ. Được khuyến nghị cao như là một lớp phủ mỏng để bảo vệ thép tấm đã được làm sạch bằng áp lực trong thời gian bảo quản và gia công. Có thể sử dụng dễ dàng bằng cả cách phun và con lăn.

 

Khuyến nghị

Được chế tạo cho ứng dụng bằng cách phun tự động, cũng như ứng dụng thủ công. Là một lớp phủ mỏng để bảo vệ thép tấp đã được làm sạch bằng áp lực, các kết cấu khác trong giai đoạn bảo quản và xây dựng.


ESP Epoxy NanoZinc Shop Primer

Two-component NanoZinc rich epoxy Shop primer. Formulated as a zinc rich shop primer to meet highest corrosion protection requirements. It is highly recommended as a thin coat for blast cleaned steel plate protection during the storage and building period.

 

RECOMMENDED USE
It is designed for automatic spray application as well as manual application. As a thin coat for blast cleaned steel plate protection, other structural during the storage and building period.