ESP Epoxy Shop Primer

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10 m2/L

ESP Epoxy Shop Primer

Sơn lót phân xưởng gốc Epoxy

 

Sơn lót phân xưởng epoxy hai thành phần, được nhuộm màu với chất ức chế gỉ. Được khuyến nghị cao như là một lớp phủ mỏng để bảo vệ thép tấm đã được làm sạch bằng áp lực trong thời gian bảo quản và gia công. Có thể sử dụng dễ dàng bằng cả cách phun và con lăn.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Zinc Phosphate

Epoxy Polyamide

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

10min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

1h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Nâu đỏ, Kem

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

30min @ 20oC

PHA LOÃNG/ LÀM SẠCH

Trung bình ►

NanoPhos Thinner A

KHÔ HOÀN TOÀN ►

7d @ 20oC

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 A:B theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 450 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

30±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tốt

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 150oC

Ngắn: 180oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tốt

 

Khuyến nghị

Được chế tạo cho ứng dụng bằng cách phun tự động, cũng như ứng dụng thủ công. Là một lớp phủ mỏng để bảo vệ thép tấp đã được làm sạch bằng áp lực, các kết cấu khác trong giai đoạn bảo quản và xây dựng.