EPR Epoxy Primer

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

7,5 m2/L

EPR Epoxy Primer

Sơn lót Epoxy

 

Sơn lót epoxy cho kim loại, hai thành phần với tác động chống ăn mòn lâu dài, phù hợp để sử dụng trên các bề mặt bằng chất dẻo, sợi thủy tinh và kim loại. Nó chứa các chất chống ăn mòn. Lý tưởng cho các khoang chứa hàng và sân bãi ở ngoài khơi. Hợp chất thân thiện với sinh thái.

 

DBI1brevtimonaki asfaleia   bureau veritas

Được chứng nhận bởi DBI (Danish Institute of Fire and Security Technology), phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn của IMO đối với lan truyền lửa thấp, và bởi Bureau Veritas.

 

Khuyến nghị

Là một sơn lót khô nhanh, tuyệt vời để bảo vệ khỏi ăn mòn. Lý tưởng cho các bề mặt tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn. Nó có thể được sử dụng trên tất cả các bề mặt mà cần sơn lót trước khi sơn phủ. Sơn bảo vệ khỏi ăn mòn, khô nhanh, làm phẳng các bề mặt gồ ghề, có thể được phủ bởi hầu hết các lớp sơn phủ (epoxy hoặc không). Nó cũng có thể được dùng như một chất bịt kín/lớp kết dính trên các sơn lót epoxy hiện hữu.


EPR Epoxy Primer

EPR is a universal two-component epoxy primer with anticorrosive long lasting action. It is suitable for application on plastic, fiberglass, or metal surfaces. It contains anticorrosive pigments. Conforms low fire spreadability requirements.

 

RECOMMENDED USE
As an excellent quick drying primer for corrosion protection. Ideal for surfaces exposed to marine environment above and below the waterline. It can be applied to all surfaces which need primer before painting. Fast-drying corrosion protective paint that smoothens rough surfaces. It can be covered by any kind of colour and antifouling. It can also be used as a sealer / bonding layer over existing epoxy primers.

 

APPROVALS & CERTIFICATES

DBI1brevtimonaki asfaleia   bureau veritas

Approved by DBI (Danish Institute of Fire and Security Technology), in accordance with the requirements and the standards of IMO for low flame-spread (Reference to IMO 2010, FTP Code, Part 5) and by Bureau Veritas. Certificates can be provided upon request.