EPR Epoxy Primer

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

7,5 m2/L

EPR Epoxy Primer

Sơn lót Epoxy

 

Sơn lót epoxy cho kim loại, hai thành phần. Sơn lót bền để ứng dụng cho các bề mặt kim loại không ngập trong nước. Nó chứa các chất chống ăn mòn. Lý tưởng cho các khoang chứa hàng và sân bãi ở ngoài khơi. Hợp chất thân thiện với sinh thái. Được kết hợp một cách lý tưởng với Men phủ Epoxy EEN.

Được chứng nhận bởi DBI (Danish Institute of Fire and Security Technology), phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn của IMO đối với lan truyền lửa thấp.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Epoxy Polyamide

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

4h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Nâu đỏ, Kem

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

6h @ 20oC

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner A

KHÔ HOÀN TOÀN ►

7d @ 20°C

TỶ LỆ PHA TRỘN ►

4:1 theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 450 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

75±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 150oC

Ngắn: 180oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tuyệt vời

 

Khuyến nghị

Là một sơn lót khô nhanh, tuyệt vời để bảo vệ khỏi ăn mòn. Lý tưởng cho các bề mặt tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn. Nó có thể được sử dụng trên tất cả các bề mặt mà cần sơn lót trước khi sơn phủ. Sơn bảo vệ khỏi ăn mòn, khô nhanh, làm phẳng các bề mặt gồ ghề, có thể được phủ bởi hầu hết các lớp sơn phủ (epoxy hoặc không). Nó cũng có thể được dùng như một chất bịt kín/lớp kết dính trên các sơn lót epoxy hiện hữu.