EPN Phenolic (Novolac Type) Epoxy

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10,9 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

EPN Phenolic (Novolac Type) Epoxy

Lớp phủ epoxy phenolic (Loại Novolac)

 

Lớp phủ nhựa epoxy phenolic (loại novolac) hai thành phần. Nó có độ bám dính rất tốt với sức chịu hóa chất chống lại các tác động ăn mòn, như là nước biển, hydrocarbone, dầu thô, xê tôn, ester, cồn, halocarbon, a xít (bao gồm môi trường sulphate/sulphurate hóa) và bazơ.

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ cuối cho các tường chắn của phòng máy, các bể nhiên liệu (khí đốt, dầu thô, nhiên liệu máy bay), dầu, đường ống vận chuyển hydrocarbon và bất kỳ bề mặt nào cần được bảo vệ khỏi các hóa chất.


EPN Phenolic (Novalac Type) Epoxy

Two-component phenolic epoxy (novolac type) coating. It has very good adhesion with chemical resistance against corrosive factors, such as sea water, hydrocarbons, crude oil, ketones, esters alcohols, halocarbons, acids (including sulphated/sulphurated environment) and bases.

 

RECOMMENDED USE

As a final coat for Engine room shields, fuel tanks (gasoline, crude oil, jet fuel), oil, hydrocarbon piping and any surface where protection against chemicals is required.