EPN Phenolic (Novolac Type) Epoxy

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10,9 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

EPN Phenolic (Novolac Type) Epoxy

Lớp phủ epoxy phenolic (Loại Novolac)

 

Lớp phủ nhựa epoxy phenolic (loại novolac) hai thành phần. Nó có độ bám dính rất tốt với sức chịu hóa chất chống lại các tác động ăn mòn, như là nước biển, hydrocarbone, dầu thô, xê tôn, ester, cồn, halocarbon, a xít (bao gồm môi trường sulphate/sulphurate hóa) và bazơ.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Loại Epoxy Novolac

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

1h @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

8h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Xám, Bảng màu

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

12h @ 20oC

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner A

KHÔ HOÀN TOÀN ►

10d @ 20°C

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 450 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

87±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 220oC

Ngắn: 240oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tuyệt vời

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ cuối cho các tường chắn của phòng máy, các bể nhiên liệu (khí đốt, dầu thô, nhiên liệu máy bay), dầu, đường ống vận chuyển hydrocarbon và bất kỳ bề mặt nào cần được bảo vệ khỏi các hóa chất.