EHB High Build Epoxy

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10,6 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

EHB High Build Epoxy

Sơn Epoxy màng dày

 

Lớp phủ epoxy liên kết không có hắc ín, hai thành phần, có hàm rắn cao, với các đặc tính bám dính và chống ăn mòn cao cấp. Thành phần “màng dày” của nó có thể đạt được các lớp phủ dày mà không bị chảy hoặc gặp các vấn đề khi ứng dụng.

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ liên kết giữa sơn lót với các sơn epoxy phủ ngoài cùng và polyurethane, để cải thiện sự bảo vệ khỏi ăn mòn trong các môi trường ăn mòn và các điều kiện khí quyển bình thường.


EHB High Build Epoxy

A two component high solids, tar free, epoxy tie coat, with premium anti-corrosive and adhesion properties. Its “High Build” composition can achieve thick coatings without sagging or application problems.
 

RECOMMENDED USE

As a tie coat, between primer, polyurethane and epoxy top coats, to improved anticorrosive protection in corrosive environments and in normal atmospheric conditions.