EHB High Build Epoxy

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

10,6 m2/L

Tài liệu sử dụng

Tài liệu kỹ thuật

Dữ liệu An toàn (Yêu cầu)

EHB High Build Epoxy

Sơn Epoxy màng dày

 

Lớp phủ epoxy liên kết không có hắc ín, hai thành phần, có hàm rắn cao, với các đặc tính bám dính và chống ăn mòn cao cấp. Thành phần “màng dày” của nó có thể đạt được các lớp phủ dày mà không bị chảy hoặc gặp các vấn đề khi ứng dụng.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Epoxy Polyamide

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

8h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Nâu đỏ, Kem

THỜI GIAN PHỦ LẠI

NHỎ NHẤT/ LỚN NHẤT ►

6h/3d @ 20oC

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner A

KHÔ HOÀN TOÀN ►

10d @ 20°C

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 A:B theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 450 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

83±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 150oC

Ngắn: 180oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tốt

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ liên kết giữa sơn lót với các sơn epoxy phủ ngoài cùng và polyurethane, để cải thiện sự bảo vệ khỏi ăn mòn trong các môi trường ăn mòn và các điều kiện khí quyển bình thường.