ECP Epoxy Construction Primer

Đóng gói

5L, 20L (4:1, A:B theo thể tích)

Mức tiêu thụ

25 m2/L @ 30 microns DFT

ECP Epoxy Construction Primer

Sơn lót phân xưởng, gốc Epoxy

 

Sơn lót epoxy hai thành phần, được pha màu với chất ức chế gỉ, loại được chấp nhận như một chất quét lót phân xưởng. Được khuyến nghị cao như một lợp phủ mỏng để bảo vệ thép tấm đã làm sạch bằng áp lực, trong giai đoạn lưu kho và xây dựng. Có thể sử dụng một cách dễ dàng cả bằng cách dùng con lăn và phun.

 

lR APPROVED

Được chứng nhận bởi Lloyd’s Register, để dùng như một sơn quét lót pha sẵn.

 

Khuyến nghị

Được chế tạo cho ứng dụng bằng cách phun tự động, cũng như ứng dụng thủ công. Là một lớp phủ mỏng để bảo vệ thép tấm đã được làm sạch bằng áp lực, các kết cấu khác trong giai đoạn bảo quản và xây dựng.


ECP Epoxy Construction Primer

Two-component epoxy construction primer, pigmented with rust-inhibiting pigments. Type approved as a pre-fabrication primer. It is highly recommended as a thin coat for blast cleaned steel plate protection during the storage and building period. Easily applicable with both spraying and roller (manual) applications.

 

RECOMMENDED USE

It is designed for automatic spray application as well as manual application. As a thin coat for blast cleaned steel plate protection, other structural during the storage and building period.

 

APPROVALS & CERTIFICATES

 lR APPROVED

Approved by Lloyd’s Register, for use as a pre-fabrication primer. Certificates can be provided upon request.