SurfaPore Các vật liệu chống thấm & phụ gia

SurfaPore AG

Bịt kín lỗ rỗng. Bảo vệ các tường khỏi bị vẽ bẩn

Chi tiết

SurfaPore T

Bảo vệ các bề mặt đá cẩm thạch, granit khỏi sự nhuốm bẩn

Chi tiết

DeSalin Các vật liệu làm sạch & khôi phục bề mặt

DeSalin K

Chất làm sạch các vật liệu thừa khỏi gạch, ngói

Chi tiết

SurfaShield Các vật liệu Tự làm sạch quang xúc tác

SurfaShield T

Làm sạch chủ động để bảo vệ bề mặt của các loại gạch

Chi tiết

SurfaPaint Các Sơn mát & Phụ gia để sản xuất sơn

SurfaMix Các chất trộn thêm cho vữa & quét lót

SurfaGuard Metals Bảo vệ Kim loại khỏi ăn mòn

FeatherPlast Các Vữa nhẹ cách nhiệt & phụ gia

Floor Epoxy System Hệ sơn epoxy cho sàn bê tông