SurfaPore Đẩy nước & Phụ gia để sản xuất sơn đẩy nước

SurfaPore AG

Bịt kín lỗ rỗng. Bảo vệ các tường khỏi bị vẽ bẩn

Chi tiết

SurfaPore T

Bảo vệ các bề mặt đá cẩm thạch, granit khỏi sự nhuốm bẩn

Chi tiết

DeSalin Làm sạch & Khôi phục bề mặt

DeSalin K

Chất làm sạch các vật liệu thừa khỏi gạch, ngói

Chi tiết

SurfaShield Cho bề mặt Tự làm sạch & Chống vi khuẩn

SurfaShield T

Làm sạch chủ động để bảo vệ bề mặt của các loại gạch

Chi tiết

SurfaPaint Sơn & Phụ gia để sản xuất sơn mát, khử mùi

SurfaMix Chất trộn thêm cho vữa. Chất quét lót

SurfaGuard Metals Bảo vệ Kim loại khỏi ăn mòn

FeatherPlast Vữa & Phụ gia để sản xuất vữa cách nhiệt

Floor Epoxy System Hệ sơn epoxy cho sàn bê tông