SurfaPore Các vật liệu chống thấm & phụ gia

SurfaPore F

Chất chống thấm cho các vật liệu dạng sợi, thạch cao và gỗ

Chi tiết

SurfaPore W

Đẩy nước & đẩy dầu cho gỗ có tính hấp thụ. Chất bảo quản gỗ

Chi tiết

DeSalin Các vật liệu làm sạch & khôi phục bề mặt

SurfaShield Các vật liệu Tự làm sạch quang xúc tác

SurfaPaint Các Sơn mát & Phụ gia để sản xuất sơn

SurfaPaint Wood Stain IF

Vecni tẩm nhuộm gốc nước. Chất bảo quản gỗ

Chi tiết

SurfaPaint Wood Varnish UV Blocker

Vecni bóng trong suốt, để bảo vệ gỗ khỏi nhuốm bẩn và tia cực tím

Chi tiết

SurfaMix Các chất trộn thêm cho vữa & quét lót

SurfaGuard Metals Bảo vệ Kim loại khỏi ăn mòn

FeatherPlast Các Vữa nhẹ cách nhiệt & phụ gia

Floor Epoxy System Hệ sơn epoxy cho sàn bê tông