SurfaPore Đẩy nước & Phụ gia để sản xuất sơn đẩy nước

SurfaPore F

Sự đẩy nước của các vật liệu dạng sợi, thạch cao và gỗ

Chi tiết

SurfaPore W

Đẩy nước & đẩy dầu cho gỗ có tính hấp thụ. Chất bảo quản gỗ

Chi tiết

DeSalin Làm sạch & Khôi phục bề mặt

SurfaShield Cho bề mặt Tự làm sạch & Chống vi khuẩn

SurfaPaint Sơn & Phụ gia để sản xuất sơn mát, khử mùi

SurfaPaint Wood Stain IF

Vecni tẩm nhuộm gốc nước. Chất bảo quản gỗ

Chi tiết

SurfaPaint Wood Varnish (UV Blocker)

Vecni bóng trong suốt, để bảo vệ gỗ khỏi nhuốm bẩn và tia cực tím

Chi tiết

SurfaMix Chất trộn thêm cho vữa. Chất quét lót

SurfaGuard Metals Bảo vệ Kim loại khỏi ăn mòn

FeatherPlast Vữa & Phụ gia để sản xuất vữa cách nhiệt

Floor Epoxy System Hệ sơn epoxy cho sàn bê tông