SurfaPore Các vật liệu chống thấm & phụ gia

DeSalin Các vật liệu làm sạch & khôi phục bề mặt

SurfaShield Các vật liệu Tự làm sạch quang xúc tác

SurfaPaint Các Sơn mát & Phụ gia để sản xuất sơn

SurfaMix Các chất trộn thêm cho vữa & quét lót

SurfaGuard Metals Bảo vệ Kim loại khỏi ăn mòn

SurfaGuard Metals

Chất ức chế/chặn ăn mòn dùng cho các bề mặt kim loại

Chi tiết

FeatherPlast Các Vữa nhẹ cách nhiệt & phụ gia

Floor Epoxy System Hệ sơn epoxy cho sàn bê tông