SurfaPore Đẩy nước & Phụ gia để sản xuất sơn đẩy nước

DeSalin Làm sạch & Khôi phục bề mặt

SurfaShield Cho bề mặt Tự làm sạch & Chống vi khuẩn

SurfaShield G

Làm sạch chủ động để giữ các bề mặt kính trong suốt ở mức cao

Chi tiết

SurfaPaint Sơn & Phụ gia để sản xuất sơn mát, khử mùi

SurfaMix Chất trộn thêm cho vữa. Chất quét lót

SurfaGuard Metals Bảo vệ Kim loại khỏi ăn mòn

FeatherPlast Vữa & Phụ gia để sản xuất vữa cách nhiệt

Floor Epoxy System Hệ sơn epoxy cho sàn bê tông