SurfaPore Đẩy nước & Phụ gia để sản xuất sơn đẩy nước

SurfaPore C

Chất chống thấm cho bề mặt đá xi măng, vữa, đá tự nhiên và nhân tạo

Chi tiết

DeSalin Làm sạch & Khôi phục bề mặt

DeSalin SG

Chất khử muối để xử lý các bề mặt xốp, phấn trắng

Chi tiết

SurfaShield Cho bề mặt Tự làm sạch & Chống vi khuẩn

SurfaPaint Sơn & Phụ gia để sản xuất sơn mát, khử mùi

SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof

Sơn chống thấm đàn hồi, cách nhiệt, dùng cho mái

Chi tiết

SurfaMix Chất trộn thêm cho vữa. Chất quét lót

SurfaGuard Metals Bảo vệ Kim loại khỏi ăn mòn

FeatherPlast Vữa & Phụ gia để sản xuất vữa cách nhiệt

Floor Epoxy System Hệ sơn epoxy cho sàn bê tông