Maintenance & Care Các chất làm sạch, khôi phục & bảo vệ

HDO Deck Oil

Dầu cho boong tàu

Chi tiết

WRS Water Repelling Shine Protection

Đẩy nước. Bảo vệ độ bóng

Chi tiết

ARC Gel Rust Remover

Chất làm sạch gỉ, cặn lắng

Chi tiết

Thinners Các dung môi pha loãng

Primers Các sơn lót

ACQ AntiCorrosive QuickDry

Sơn lót chống ăn mòn, khô nhanh

Chi tiết

ETC Epoxy Tie Coat

Lớp phủ liên kết Epoxy

Chi tiết

EZR NanoZinc Rich Epoxy

Sơn lót Epoxy giàu Nano Kẽm

Chi tiết

ESP Epoxy Shop Primer

Sơn lót phân xưởng gốc Epoxy

Chi tiết

ECP Epoxy Construction Primer

Sơn lót tại công trường, gốc Epoxy

Chi tiết

VPR 1k Vinyl Primer

Sơn lót một thành phần gốc vinyl

Chi tiết

Bellow Waterline - Antifoulings Các lớp phủ chống hà

SeaPrince Antifouling

Sơn chống hà SeaPrince

Chi tiết

SeaHermes Racing Antifouling

Sơn chống hà SeaHermes cho thuyền đua

Chi tiết

SKG SeaKing AntiFouling

Sơn chống hà gốc Epoxy

Chi tiết

SeaQueen & SeaQueen Extreme Antifouling

Sơn chống hà SeaQueen & SeaQueen Extreme gốc Vinyl

Chi tiết

Above Waterline - Paints Các lớp phủ thượng tầng

InterCruise LFS

Sơn nội thất lan truyền lửa thấp

Chi tiết

ACR Acrylic Topcoat

Lớp phủ ngoài cùng Acrylic

Chi tiết

FGE Food Grade Epoxy

Lớp phủ Epoxy an toàn thực phẩm

Chi tiết

2kMTI Metal Thermal Insulator

Lớp phủ Cách nhiệt cho Kim loại

Chi tiết

CGU Stain Resistant Polyurethane Enamel

Men phủ PU chống bẩn, bóng, mát

Chi tiết

ASD AntiSlip Deck Coating

Lớp phủ chống trượt cho boong

Chi tiết

PTC Polyurethane Top Coating

Lớp phủ ngoài cùng Polyeurethane

Chi tiết

Industrial Coatings Các lớp phủ công nghiệp khác

HRA Aluminium Heat Ressistant Coating

Lớp phủ chịu nhiệt có bột nhôm

Chi tiết

MEF Epoxy Filler

Chất trám lót epoxy

Chi tiết

GFE Glass Flake Epoxy

Lớp phủ epoxy vảy thủy tinh

Chi tiết

CTE Coal Tar Epoxy

Lớp phủ epoxy nhựa than đá

Chi tiết