DeSalin K

Đóng gói

1KG, 4KG, 30KG

Mức tiêu thụ

6-8 m2/L

DeSalin K

Chất làm sạch các vật liệu thừa khỏi gạch ngói

 

DeSalin K là một chất làm sạch được thiết kế đặc biệt cho các tác động nhanh và hiệu quả. Nó là lý tưởng để loại bỏ các vết bẩn do sơn, nhựa tổng hợp, keo dán, các chất dính hoặc các chất hữu cơ khỏi những bề mặt kháng hóa chất. Có thể được sử dụng để loại bỏ vữa và các vật liệu thừa gốc xi măng khỏi gạch ngói. Sản phẩm được sản xuất tại Hy Lạp.

 

 

Bề mặt ứng dụng

Gạch ceramic, gạch bê tông xi măng, các bề mặt hoặc các đá chịu hóa chất.

 

An toàn & Bảo quản

Có hại nếu hít phải. Gây dị ứng da và tổn thương mắt nghiêm trọng. Rửa kỹ sau khi xử lý. Mang găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. NẾU HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân đến nơi có khí tươi và nghỉ ngơi ở vị trí thoải mái cho việc hít thở. Gọi ngay TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sỹ/nhân viên y tế. Bảo quản ở nơi được thông gió tốt. Giữ cho thùng chứa được đóng chặt. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.


 

 


Residue remover & cleaner

DeSalin K is a specially formulated cleaner for fast and effective action. It is ideal for removing stains created by paints, resins, rust, cement residues, glues, adhesives or other organic matter from chemically resistant surfaces. Can be used to remove stucco, mortar and other cement based residues from tiles.

 

APPLICATION SURFACES

Ceramic tiles, cement bricks, chemically resistant stones or surfaces.

 

APPLICATION NOTE

Apply DeSalin Κ on the stained surface without diluting or up to 1:5 dilution ratio for lightly stained surfaces. Allow DeSalin K to act on the surface for about a minute. Remove residues by scrubbing with a hard sponge (do not use metallic sponges). After removal, wash with plenty of water. Use only in well ventilated areas. Consumption rate: Estimated consumption rate 6-8 m²/L, depending on the absorption properties of the surface applied.