ARC Gel Rust Remover

Đóng gói

1KG, 5KG, 10KG & 15KG

Mức tiêu thụ

-

ARC Gel Rust Remover

Chất làm sạch gỉ và cặn lắng, có tính axit

 

ARC là một chất làm sạch gỉ sét, các cặn muối và các lớp gỉ sắt cực mạnh có tính a xít, không chứa a xít hydrochloric/phosphoric. Độc tính và độc tính sinh thái thấp làm cho nó phù hợp để sử dụng trong môi trường biển. ARC loại bỏ một cách hiệu quả gỉ sét khỏi các bề mặt để chuẩn bị cho việc sửa đổi (như là sơn lót). Nó chứa các chất ức chế ăn mòn khẩn cấp để bảo vệ các tác động ăn mòn sớm.

 

Các tính năng

  • 100% có thể phân hủy sinh học, không độc hại, không có hợp chất hữu cơ bay hơi, không cháy và gốc nước.
  • Phản ứng nhanh để loại bỏ gỉ sét.
  • Không chứa các thành phần phosphoric, phosphate, hydrochloric hay chloride.
  • Đa mục đích: Từ các bề mặt kim loại đến các máy đun nước bằng thép không gỉ, các bộ trao đổi nhiệt hoặc các đường ống.
  • Đủ điều kiện là một chất thay thế a xít phosphoric ngay cả trong những ứng dụng Thực phẩm và Đồ uống.

 

Khuyến nghị

Là một chất làm sạch gỉ sét, các cặn lắng nước cứng và các lớp gỉ sắt khỏi các bề mặt kim loại nói chung. Có thể ứng dụng cho các máy đun nước nóng bằng thép không gỉ, các bộ trao đổi nhiệt và làm sạch các đường ống hoặc tẩy gỉ.


ARC Gel Rust Remover

ARC is a rust remover in GEL form. Despite the acidic character, it does not contain hydrochloric acid. ARC Gel effectively removes the rust off the surfaces to prepare them for modification (primer and paint application). It also contains flash rust inhibitors to protect early corrosion effects.

 

RECOMMENDED USE

Metal surfaces cleaner for rust and hard water deposits. Ideal for use with salty water and easy to use. It can be easily applied on vertical surfaces and rails because of its gel form.

 

APPLICATION NOTE

ARC Gel can be applied by brush on a vertical surface without sagging. Let stand for 5 minutes (longer time needed for intense accumulation of stains), rub with a brush or cloth if needed, and rinse with fresh water. Once rust or deposits have been removed, it is important to treat metal with a protective coating.