ACR Acrylic Topcoat

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

8 m2/L

ACR Acrylic Topcoat

Lớp phủ ngoài cùng Acrylic một thành phần

 

ACR là một sơn khô nhanh, gốc dung môi, một thành phần cho ứng dụng bên trong và bên ngoài trong môi trường có tính ăn mòn nghiêm trọng. Đó là một lớp phủ cuối bán bóng. Có khả năng chịu nước biển, các vết bẩn của hydrocarbon béo hoặc dầu.

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ hoàn thiện hoặc cho các kết cấu bên trên trong các ứng dụng hàng hải, hoặc là lớp phủ bảo vệ đa năng trên bất kỳ chất nền công nghiệp nào.


ACR Acrylic TopCoat

ACR is a single component, solvent based, fast-drying, enamel paint formulation for exterior or interior application in moderately to severely corrosive ambient environment. It is a finishing coat with semi-glossy appearance. Resistant to salt water, splashes of aliphatic hydrocarbons or oils.

 

RECOMMENDED USE
As a topside, superstructure or accommodation finishing coating in marine applications or as a multipurpose protective coating on any other industrial substrates.