ACR Acrylic Topcoat

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

8 m2/L

ACR Acrylic Topcoat

Lớp phủ ngoài cùng Acrylic một thành phần

 

ACR là một sơn khô nhanh, gốc dung môi, một thành phần cho ứng dụng bên trong và bên ngoài trong môi trường có tính ăn mòn nghiêm trọng. Đó là một lớp phủ cuối bán bóng. Có khả năng chịu nước biển, các vết bẩn của hydrocarbon béo hoặc dầu.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Acrylic

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

30min @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Một thành phần

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

6h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Bảng màu

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

2h @ 20°C

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner B

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

-

TỶ LỆ TRỘN ►

-

ĐIỂM CHỚP CHÁY ►

28-37oC

VOC ►

< 570 g/L

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

HÀM RẮN (%vol.) ►

40±3

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tuyệt vời

ĐỘ BÓNG (GU @ 60oC) ►

45-60

   

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ hoàn thiện hoặc cho các kết cấu bên trên trong các ứng dụng hàng hải, hoặc là lớp phủ bảo vệ đa năng trên bất kỳ chất nền công nghiệp nào.