ACQ AntiCorrosive QuickDry

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

9,2 m2/L

ACQ AntiCorrosive QuickDry

Sơn lót chống ăn mòn, khô nhanh

 

Sơn lót ức chế ăn mòn một thành phần, chất lượng cao cho thép tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn trung bình hoặc thấp. Khô nhanh, áp dụng một cách dễ dàng. Nó cho thấy độ bám dính, độ dẻo dai tuyệt vời, sự bảo vệ chống ăn mòn cao do các chất nhuộm đặc biệt của ôxit kẽm và kẽm phốt phát của nó. Nó không chứa các hợp chất của chì. Không độc hại.

 

Khuyến nghị

Là một chất quét lót ức chế ăn mòn có chất lượng cao, dùng cho thép phơi ra ngoài. Sử dụng trên các sơn alkyd để nâng cấp hệ thống. Tuyệt vời để quét lót các bể chứa, các nhà máy công nghiệp, máy móc và kim loại khác được sử dụng trong công nghiệp nặng hoặc phơi bày ở bên ngoài.


ACQ AntiCorrosive Quick Dry

Single component corrosion inhibitive, high quality primer for steel exposed to a marine or industrial corrosive environment. Quick drying, easily applied, without dust creating. It presents excellent adhesion, flexibility and high anti-corrosive protection due to its special anticorrosive pigments of zinc phosphate and zinc oxide. It contains no lead compounds. Non-toxic, highly weathering resistant. Excellent for priming storage tanks, industrial plants, machinery, and other metal subjected to heavy industrial use and exterior exposure.

 

RECOMMENDED USE

As a corrosion inhibitive high quality Primer for steel exposed to marine corrosive environment. Use over alkyds to upgrade system. Excellent for priming storage tanks, industrial plants, machinery, and other metal subjected to heavy industrial use and to exterior exposure.