2kMTI Metal Thermal Insulator

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

2,6 m2/L

2kMTI Metal Thermal Insulator

Lớp phủ Cách nhiệt cho Kim loại

 

Lớp phủ cách nhiệt hai thành phần. Một lớp phủ cách nhiệt sáng tạo bằng cách sử dụng các hạt hình cầu để tạo ra các đặc tính cách nhiệt vượt trội trên một loạt các chất nền. Lý tưởng cho các đường ống, van, bể chứa, thép kết cấu hay các chất nền khác, nơi cần có sự cải thiện và bảo vệ nhiệt. Là một phần của hệ phủ chống ăn mòn và bền, liên kết với chất nền, làm giảm đáng kể các vấn đề liên quan đến sự ăn mòn bên dưới lớp cách nhiệt. Giải pháp thay thế để bảo vệ bên ngoài cho các đường ống dầu/hơi nước, thứ cần có sự cách nhiệt được kết hợp với độ bền của một lớp phủ epoxy.

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ cách nhiệt để làm giảm các tổn thất nhiệt cho các bộ trao đổi nhiệt, các bể chứa và đường ống (hơi nước) nóng. Lý tưởng cho các phòng động cơ, các bộ trao đổi nhiệt và đường ống hơi nước để kết hợp sự bảo vệ chống ăn mòn với cải thiện đặc trưng năng lượng.


2kMTI Metal Thermal Insulator

Epoxy bicomponent, thermal insulating coating. An innovative, thermal insulating coating utilizing spherical particles that impart exceptional insulate properties to a variety of substrates. Ideal for insulating pipes, valves, tanks, structural steel, or other substrates where thermal improvement and protection is desired. Part of a durable, corrosion-resistant coating system that bonds to the substrate, greatly reducing the issues associated with corrosion under insulation. Replacement solution for jacket insulation of steam/oil pipes that require thermal insulation combined with the robustness of an epoxy coating.

 

RECOMMENDED USE

As a thermal insulating coating to prevent heat losses from heat alternations, heated tanks and pipes, and increase the overall energy efficiency. Ideal for engine rooms, heat exchangers and steam pipes to provide anticorrosive protection reduce heat losses and improve energy efficiency.