2kMTI Metal Thermal Insulator

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

2,6 m2/L

2kMTI Metal Thermal Insulator

Lớp phủ Cách nhiệt cho Kim loại

 

Lớp phủ cách nhiệt hai thành phần. Một lớp phủ cách nhiệt sáng tạo bằng cách sử dụng các hạt hình cầu để tạo ra các đặc tính cách nhiệt vượt trội trên một loạt các chất nền. Lý tưởng cho các đường ống, van, bể chứa, thép kết cấu hay các chất nền khác, nơi cần có sự cải thiện và bảo vệ nhiệt. Là một phần của hệ phủ chống ăn mòn và bền, liên kết với chất nền, làm giảm đáng kể các vấn đề liên quan đến sự ăn mòn bên dưới lớp cách nhiệt. Giải pháp thay thế để bảo vệ bên ngoài cho các đường ống dầu/hơi nước, thứ cần có sự cách nhiệt được kết hợp với độ bền của một lớp phủ epoxy.

 

Các đặc trưng

LOẠI ►

Epoxy Polyamide

tỷ trọng thấp

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT ►

2h @ 20oC

THÀNH PHẦN ►

Base A & Hardener B

THỜI GIAN KHÔ THẤU ►

8h @ 20oC

MÀU SẮC ►

Xám

THỜI GIAN PHỦ LẠI NHỎ NHẤT ►

8h @ 20oC

CHẤT PHA LOÃNG ►

NanoPhos Thinner A

KHÔ HOÀN TOÀN ►

8d @ 20°C

TỶ LỆ TRỘN ►

4:1 theo thể tích

THỜI GIAN CẢM ỨNG ►

15min @ 20oC

VOC ►

< 450 g/L

THỜI GIAN SỐNG LỚN NHẤT ►

6h @ 20oC

HÀM RẮN (%vol.) ►

85±3

KHÁNG NƯỚC ►

Tuyệt vời

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

(Liên tục, khô) ►

Max: 190oC

Ngắn: 220oC

KHÁNG MÀI MÒN ►

Tốt

 

Khuyến nghị

Là một lớp phủ cách nhiệt để làm giảm các tổn thất nhiệt cho các bộ trao đổi nhiệt, các bể chứa và đường ống (hơi nước) nóng. Lý tưởng cho các phòng động cơ, các bộ trao đổi nhiệt và đường ống hơi nước để kết hợp sự bảo vệ chống ăn mòn với cải thiện đặc trưng năng lượng.